logo

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

logo

Pracownia spirometrii

Spirometria

Badanie spirometryczne

polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela. Pozwala na dokładną ocenę czynnościową układu oddechowego. Jest podstawą rozpoznania i oceny rozwoju wielu częstych chorób takich jak astma oskrzelowa, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pozwala również na monitorowanie efektów leczenia. Wykonanie spirometrii jest konieczne u osób stwierdzających u siebie duszność, duszność przy umiarkowanym wysiłku, palących papierosy. Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy spirometr Lungtest 1000 o bardzo szerokich możliwościach diagnostycznych, dodatkowo współpracujący z kabiną bodypletyzmograficzną, co znacząco rozszerza zakres możliwych do wykonania badań. Badania wykonujemy bezpłatnie na zlecenie naszej poradni oraz poradni, z którymi mamy podpisane umowy na wykonywanie tego badania. Badanie możemy wykonać odpłatnie na każde życzenie pacjenta lub na skierowanie z innego ośrodka.

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

UL. GLIWICKA 20
43-180 ORZESZE

NIP: 635-15-71-599
Regon 276184500

CENTRALA SZPITALA 32 / 22 13 661 LUB 662
FAX SZPITAL / IZBA PRZYJĘĆ 32/2215236

sekretariat@szpitalorzesze.pl

Copyright © 2023 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | Powered by Paweł Cichoń

Skip to content