Aktualności

Dodano :2015-09-14

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu informuje, że dodatkowo z dniem 01 stycznia 2013 roku istnieje możliwość wykonywania odpłatnych badań: - laboratoryjnych (pobranie krwi do godz. 9.00), - zdjęć RTG, także w każdy wtorek od godziny 7.00, a po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym również badań USG i EKG Tel. kontaktowy: - Laboratorium 32 22 13 661-2, wewn.  Więcej >>

Dodano :2015-08-21

Inforujemy, że „Na podstawie art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz. 1027) świadczeniobiorcy, który posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo  Więcej >>