Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI OGŁOSZENIAMI

________________________________________________________________________________________________________________
 

Realizując swoją misję „Dla Was istniejemy dla Was pracujemy i Wam służymy. W trosce o Twoje zdrowie samego Cię nie zostawimy”.
 

Szpital Chorób Płuc jest monoprofilową placówką ukierunkowaną na diagnostykę i leczenie wszelkich schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy. Posiada doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Jeden z oddziałów jest przystosowany do izolacji chorych na gruźlicę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili obecnej na Śląsku niewiele placówek posiada możliwości leczenia gruźlicy płuc.
 
Posiadamy własne laboratorium bakteriologiczne prątka gruźlicy wraz z system szybkiej diagnostyki Bactec. W dobie lawinowego wzrostu liczby nowotworów płuc oferujemy możliwość szybkiej diagnostyki tej choroby, z pełną dokumentacją wszystkich badań, w tym obrazowych, w formie elektronicznej. Doskonała współpraca z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej umożliwia szybkie leczenie operacyjne chorych, u których jest ono możliwe, a z pozostałych przypadkach we współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach prowadzenie radio lub/i chemioterapii.

Poradnia Chorób Płuc zlokalizowana przy Szpitalu gwarantuje możliwości diagnostyczne niedostępne dla prawie wszystkich podobnych placówek. Należy zaznaczyć, że pulmonologia jest niezwykle deficytową specjalizacją, o wysokiej średniej wieku lekarzy i bardzo małym przyroście nowych specjalistów. Już teraz wiele placówek boryka się z problemem możliwości zagwarantowania pomocy chorym spowodowanym brakiem lekarzy. Nasza poradnia, dzięki kadrze szpitalnej, na razie nie ma takich problemów.
 
Zespół domowego leczenia tlenem objął swoją opieką najciężej chorych z zaawansowaną niewydolnością oddechową, umożliwiając im stosunkowo normalne życie w warunkach domowych, dzięki domowej tlenoterapii z koncentratorów tlenu.
 
Laboratorium analityczne wyposażone w nowoczesny, automatyczny sprzęt diagnostyczny, przystosowany do pracy w sieci szpitalnej, świadczy swe usługi dla pacjentów Szpitala, Poradni, Izby Przyjęć oraz mieszkańców Orzesza i okolicznych miejscowości.
 
Pracownia RTG jest wyposażona w nowy aparat rentgenowski wraz z nowoczesnym systemem cyfrowej radiografii pośredniej. Pozwala to na praktycznie natychmiastowe uzyskanie obrazu na monitorze, cyfrową korektę, wydanie wyniku wraz z obrazem na płycie CD. Eliminuje to szkodliwy dla środowiska proces chemicznej obróbki klisz oraz pozwala na znaczne ograniczenie kosztów badania. Pracownia badań spirometrycznych jest wyposażona w nowoczesny spirometr wraz z kabiną bodypletyzmograficzną. Na dzień dzisiejszy niewiele placówek na Śląsku ma możliwość wykonania takich badań.

Z dniem 1 lipca 2019r. w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu otwarto Hospicjum Domowe, które swoją opieką obejmuje pacjentów oraz ich rodziny z terenu powiatu mikołowskiego i okolic.