Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki

 1. Poradnia gruźlicy i chorób płuc - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 2. Poradnia medycyny pracy
 3. Poradnia onkologiczna - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 4. Poradnia domowego leczenia tlenem - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 5. Ośrodek wentylacji domowej
 6. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 7. Pracownia ultrasonografii
 8. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 9. Pracownia bronchoskopii - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 10. Pracownia elektrokardiografii
 11. Pracownia podawania cytostatyków
 12. Pracownia spirometrii
 13. Pracownia diagnostyki i leczenia bezdechu sennego