Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki

 1. Poradnia gruźlicy i chorób płuc - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 2. Poradnia medycyny pracy
 3. Poradnia onkologiczna - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 4. Poradnia domowego leczenia tlenem - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 5. Ośrodek wentylacji domowej
 6. Zespół rehabilitacji leczniczej - w tym Poradnia rehabilitacyjna
 7. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 8. Pracownia ultrasonografii
 9. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 10. Pracownia bronchoskopii - w tym Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 11. Pracownia elektrokardiografii
 12. Pracownia spirometrii