Informacje dla pacjentów

Jeśli posiadasz skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty, możesz skorzystać z usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ w naszej placówce w zakresie leczenia szpitalnego:
• ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
• Z PODODDZIAŁEM GRUŹLICY
m. in. schorzenia typu gruźlica płuc i pozapłucna, mycobakterioza płuc, późne następstwa gruźlicy, nieswoiste choroby układu oddechowego, ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
• Z PODODDZIAŁEM SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
Choroby nowotworowe układu oddechowego, choroby śródmiąższowe, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płuca
• PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII
nowotwory płuc, chemioterapia w chorobach nowotworowych układu oddechowego wraz z diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.
• ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
• Zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacji, łagodzenia cierpień psychicznych i duchowych.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistyki:
• PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
• PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
• HOSPICJUM DOMOWE

Możesz także skorzystać z:
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
• PRACOWNII ULTRASONOGRAFII
• PRACOWNII RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
• PRACOWNII BRONCHOSKOPII
• PRACOWNII SPIROMETRII
• PRACOWNII ELEKTROKARDIOGRAFII
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI I LECZENIA BEZDECHU SENNEGO

Bez kontraktu z NFZ
• ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zakres Usług Szpitalnych

Cennik Szpitala

Odnośnik do Praw Pacjenta