Informacje dla pacjentów

Jeśli posiadasz skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty, możesz skorzystać z usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ w naszej placówce w zakresie leczenia szpitalnego:
• ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
o Z PODODDZIAŁEM GRUŹLICY
m. in. schorzenia typu gruźlica płuc i pozapłucna, mycobakterioza płuc, późne następstwa gruźlicy, nieswoiste choroby układu oddechowego, ostre i przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
o Z PODODDZIAŁEM SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
Choroby nowotworowe układu oddechowego, choroby śródmiąższowe, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płuca
o PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII
nowotwory płuc, chemioterapia w chorobach nowotworowych układu oddechowego wraz z diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.
• ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ
o Zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacji, łagodzenia cierpień psychicznych i duchowych.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistki:

  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • HOSPICJUM DOMOWE

Możesz także skorzystać z:
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
• PRACOWNII ULTRASONOGRAFII
• PRACOWNII RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
• PRACOWNII BRONCHOSKOPII
• PRACOWNII SPIROMETRII
• PRACOWNII ELEKTROKARDIOGRAFII
• PRACOWNII DIAGNOSTYKI I LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
• PRACOWNII PODAWANIA CYTOSTATYKÓW

Bez kontraktu z NFZ
• ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

W trakcie tworzenia jest ODDZIAŁ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI dla pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz OŚRODEJ WENTYLACJI DOMOWEJ dla pacjentów wpisanych z Pododdziału Nieinwazyjnej wentylacji

Pobierz cennik usług medycznych.