Ogłoszenia

30.03.2018r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Opieki Paliatywnej została Pani Irena Szołtysek.

________________________________________________________________________________________________________________

02.02.2018r.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 ogłasza konkurs
i zaprasza do składania ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej
w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić Kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, przy ul. Gliwickiej 20

Termin składania ofert:
20 dni od daty opublikowania ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej.”

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od daty składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1400

________________________________________________________________________________________________________________
 

02.02.2018r.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że konkurs na stanowisko :
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej – nie został rozstrzygnięty – z uwagi na brak odpowiedniej ilości kandydatów na to stanowisko, zgodnie z art. 49 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

________________________________________________________________________________________________________________

10.01.2018r.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 ogłasza konkurs
i zaprasza do składania ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej
w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić Kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, przy ul. Gliwickiej 20

Termin składania ofert:
20 dni od daty opublikowania ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej.”

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
do 30 dni od daty składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:00

 

________________________________________________________________________________________________________________

29.11.2017r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO do pracy lub na staż w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Zadania:
- Realizacja obowiązków zawodowych zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) tekst jednolity z dnia 9.06.2004r. (Dz.U. Nr144, poz. 1529) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy Odpowiedzialność za kompleksową rehabilitację ruchową dorosłych
- Zapewnienie odpowiedniego poziomiu obsługi pacjenta
- Dbanie o odpowiedni zakres świadczeń

Oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe
- Zaangażowanie i odpowiedzialność
- Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
- Warunki pracy do uzgodnienia
- Stabilność ztrudnienia
- Możliwość szkoleń /podnoszenia kwalifikacji/
- Pracę w zmodernizowanej pracowni na nowej aparaturze
 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 

________________________________________________________________________________________________________________

29.11.2017r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARKĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ, PIELĘGNIARĘ ZABIEGOWĄ do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Zadania:
- Realizacja obowiązków zawodowych pielęgniarki wynikających z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
- Sprawowanie opieki nad pacjentami Oddziałów.

Oczekiwania:
- Wykształcenie kierunkowe medyczne: pielęgniarka, (każdy poziom kształcenia)
- Mile widziana specjalistka opieki paliatywnej, onkologicznej, chirurgicznej, internistycznej, psychiatrycznej, anestezjologicznej, epidemiologicznej, geriatrycznej oraz pielęgniarstwa ratunkowego.
- Mile widziane kursy: opieki paliatywnej, opieki onkologicznej, podawania cytostatyków, przetaczania krwi i składników krwiopochodnych, endoskopii
- Umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy zmianowej
- Pielęgniarka epidemiologiczna - rok pracy na stanowisku
- Pielęgniarka zabiegowa - rok pracy w poradni (np. chirurgiczna, rehabilitacyjna)

Oferujemy:
- Godziwe warunki pracy;
- Stabilność zatrudnienia;
- Praca w miłym zespole.
- Udział w kursach

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)________________________________________________________________________________________________________________

23.08.2017r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu, zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Opieki Paliatywnej

Forma zatrudnienia:
- Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Wymagania:
- lekarz specjalista w dziedzinie opieki paliatywnej
- specjalista chorób wewnętrznych z kursem podstawowym w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej,
- lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii
- doświadczenie w pracy
- umiejętność obsługi sprzętu medycznego i komputera
- sumienność, zaangażowanie

Oferujemy:
- Godziwe warunki pracy
- Stabilność zatrudnienia
- Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży ciemni automatycznej

Ciemnia automatyczna, Konica-Minolta model SRX-101 A
Numer fabryczny: 106930136, rok produkcji: 2005

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

Przedmiot sprzedany dnia 10.10.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży aparatu jezdnego RTG

Aparat jezdny RTG, Typ: Visitor
Numer fabryczny: 935036, rok produkcji: 1993


Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy, Typ: Andoria, moc: 44kW,
Numer fabryczny: 244219, rok produkcji: 1989

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

Przedmiot sprzedany dnia 21.06.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

15.06.2016r.

Zgodnie z PZP i Ustawą o finansach publicznych, zakupiono następującą aparaturę i urządzenia medyczne:

- Aparat USG o wysokiej rozdzielczości m-ki SAMSUNG

- Aparat jezdny RTG m-ki BASIC – 100-30

- Bronchoskop wideo BF-1T180

Ponadto ze środków własnych zakupiono m.in. aparat EKG As CARD Gold 3

        

________________________________________________________________________________________________________________

 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu, zatrudni lekarzy do pracy.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Wymagania:
- lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
- lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii z umiejętnością wykonywania bronchoskopii
- lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub lekarz specjalista opieki paliatywnej lub lekarz chirurg
- doświadczenie w pracy
- umiejętność obsługi sprzętu medycznego i komputera
- sumienność, zaangażowanie
- mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG

Oferujemy:
- Godziwe warunki pracy
- Stabilność zatrudnienia
- Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

Prosimy wysłać aplikację na adres: kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 


________________________________________________________________________________________________________________


Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni OPIEKUNKÓW MEDYCZNYCH I SANITARIUSZY SZPITALNYCH
do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy,
pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki
oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.

Zadania:
- Obowiązki opiekuna medycznego /sanitariusza szpitalnego
- Wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych wobec pacjentów hospitalizowanych w oddziałach oraz pomoc personelowi pielęgniarskiemu.

Oczekiwania:
- Wykształcenie kierunkowe medyczne: opiekun medyczny, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub wykształcenie średnie i kurs opiekuna medycznego/sanitariusza szpitalnego;
- Mile widziane doświadczenie w pracy min. 6 miesięcy;
- Wyrozumiałość wobec potrzeb osób starszych i chorych;
- Umiejętność budowania pozytywnych relacji z pacjentami i współpracownikami;
- Zaangażowanie, cierpliwość i odpowiedzialność;
- Umiejętność pracy w zespole gotowość do pracy zmianowej;

Oferujemy:
- Godziwe warunki pracy;
- Stabilność zatrudnienia;
- Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 


________________________________________________________________________________________________________________

 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu,
zatrudni MGR REHABILITACJI do pracy w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej,
w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę ( ½ lub pełny etat) lub umowa cywilnoprawna.

Zadania:
- Odpowiedzialność za kompleksową rehabilitację ruchową podopiecznych
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta
- Dbanie o odpowiedni zakres świadczeń i aparaturę
- Prowadzenie dokumentacji medycznej
- Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych w tym masażu leczniczego
- Nadzór nad realizacją usług medycznych i kontrola efektów terapii

Oczekiwania:
- Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)
- Mile widziane doświadczenie w pracy jako rehabilitant/fizjoterapeuta
- Ukończone dodatkowe kursy zawodowe
- Umiejętność budowania pozytywnych relacji z pacjentami i współpracownikami
- Zaangażowanie i odpowiedzialność

Oferujemy:
- Godziwe warunki pracy;
- Stabilność zatrudnienia;
- Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres kadry@szpitalorzesze.pl sekretariat@szpitalorzesze.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (032) 22 15 920 wew. 49

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)