Ogłoszenia

06.06.2018r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni do pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szczegóły tutaj

________________________________________________________________________________________________________________

06.06.2018r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni do pracy DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

Szczegóły tutaj

________________________________________________________________________________________________________________

06.06.2018r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH
do pracy w Izbie przyjęć i w Recepcji przy Izbie przyjęć

Szczegóły tutaj

________________________________________________________________________________________________________________

30.03.2018r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Opieki Paliatywnej została Pani Irena Szołtysek

________________________________________________________________________________________________________________

02.02.2018r.

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 ogłasza konkurs
i zaprasza do składania ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej
w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

________________________________________________________________________________________________________________
 

02.02.2018r.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że konkurs na stanowisko :
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej – nie został rozstrzygnięty – z uwagi na brak odpowiedniej ilości kandydatów na to stanowisko, zgodnie z art. 49 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

________________________________________________________________________________________________________________

10.01.2018r.

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 ogłasza konkurs
i zaprasza do składania ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej
w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

________________________________________________________________________________________________________________

29.11.2017r.

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO do pracy lub na staż w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

________________________________________________________________________________________________________________

29.11.2017r.

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARKĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ, PIELĘGNIARĘ ZABIEGOWĄ do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.

________________________________________________________________________________________________________________

23.08.2017r.

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Opieki Paliatywnej

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży ciemni automatycznej

Ciemnia automatyczna, Konica-Minolta model SRX-101 A
Numer fabryczny: 106930136, rok produkcji: 2005

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

Przedmiot sprzedany dnia 10.10.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży aparatu jezdnego RTG

Aparat jezdny RTG, Typ: Visitor
Numer fabryczny: 935036, rok produkcji: 1993


Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy, Typ: Andoria, moc: 44kW,
Numer fabryczny: 244219, rok produkcji: 1989

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37


Przedmiot sprzedany dnia 21.06.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

15.06.2016r.

Zgodnie z PZP i Ustawą o finansach publicznych, zakupiono następującą aparaturę i urządzenia medyczne:

- Aparat USG o wysokiej rozdzielczości m-ki SAMSUNG

- Aparat jezdny RTG m-ki BASIC – 100-30

- Bronchoskop wideo BF-1T180

Ponadto ze środków własnych zakupiono m.in. aparat EKG As CARD Gold 3

        

________________________________________________________________________________________________________________

 

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,
zatrudni OPIEKUNKÓW MEDYCZNYCH I SANITARIUSZY SZPITALNYCH
do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy,
pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki
oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.

 

________________________________________________________________________________________________________________

!!! NIEKATUALNE, NABÓR ZAKOŃCZONO !!!

 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu,
zatrudni MGR REHABILITACJI do pracy w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej,
w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej.