Ogłoszenia

06.12.2018r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Termin składania ofert: od 06.12.2018r. do 17.12.2018r.

OGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2018r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu zatrudni
OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy
z pododziałem gruźlicy, pododddziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki
oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej

OGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2018r.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu zatrudni
PIELĘGNIARKI do pracy w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy
z pododziałem gruźlicy, pododddziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki
oraz w Oddziale Opieki Paliatywnej

OGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________________________________________

30.03.2018r.

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Opieki Paliatywnej została Pani Irena Szołtysek

________________________________________________________________________________________________________________

02.02.2018r.

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, informuje, że konkurs na stanowisko :
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Opieki Paliatywnej – nie został rozstrzygnięty – z uwagi na brak odpowiedniej ilości kandydatów na to stanowisko, zgodnie z art. 49 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży ciemni automatycznej

Ciemnia automatyczna, Konica-Minolta model SRX-101 A
Numer fabryczny: 106930136, rok produkcji: 2005

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

Przedmiot sprzedany dnia 10.10.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży aparatu jezdnego RTG

Aparat jezdny RTG, Typ: Visitor
Numer fabryczny: 935036, rok produkcji: 1993


Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37

________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2017r.

Ogłoszenie sprzedaży agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy, Typ: Andoria, moc: 44kW,
Numer fabryczny: 244219, rok produkcji: 1989

Kontakt: administracja techniczna: 32 / 22 13 661 wewn. 37


Przedmiot sprzedany dnia 21.06.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

15.06.2016r.

Zgodnie z PZP i Ustawą o finansach publicznych, zakupiono następującą aparaturę i urządzenia medyczne:

- Aparat USG o wysokiej rozdzielczości m-ki SAMSUNG

- Aparat jezdny RTG m-ki BASIC – 100-30

- Bronchoskop wideo BF-1T180

Ponadto ze środków własnych zakupiono m.in. aparat EKG As CARD Gold 3