Pracownia spirometrii

Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela. Pozwala na dokładną ocenę czynnościową układu oddechowego. Jest podstawą rozpoznania i oceny rozwoju wielu częstych chorób takich jak astma oskrzelowa, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pozwala również na monitorowanie efektów leczenia. Wykonanie spirometrii jest konieczne u osób stwierdzających u siebie duszność, duszność przy umiarkowanym wysiłku, palących papierosy. Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny cyfrowy spirometr Lungtest 1000 o bardzo szerokich możliwościach diagnostycznych, dodatkowo współpracujący z kabiną bodypletyzmograficzną, co znacząco rozszerza zakres możliwych do wykonania badań. Badania wykonujemy bezpłatnie na zlecenie naszej poradni oraz poradni, z którymi mamy podpisane umowy na wykonywanie tego badania. Badanie możemy wykonać odpłatnie na każde życzenie pacjenta lub na skierowanie z innego ośrodka.