Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego


Szanowni Państwo!
Zachęcamy Was do oddania głosu na projekt naszego Szpitala w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego! Głosować na nasz projekt możecie poprzez kliknięcie w link Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
Po wejściu na stronę i kliknięciu przycisku "zagłosuj" nasz projekt znajdziecie w zadaniu  podregionu 3 pn. "Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny". Za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy!

Jak oddać glos na projekt naszego Szpitala